Κατά τον Lucian Freud

Μαρία Φιλοπούλου, Κατά τον Lucian Freud, [2018]

Μαρία Φιλοπούλου

Θαυμάζω το έργο του Lucian Freud. Όταν βλέπω τα έργα του παίρνω ενέργεια για ζωγραφική. Το ενδιαφέρον του για το γυμνό σώμα, τη χαλάρωση, τον ερωτισμό, το φως και το χρώμα με ενθουσιάζει, όταν μάλιστα πρόκειται για έναν σύγχρονο ζωγράφο.

Θα μπορούσα να το συνδέσω με τα έργα μου «Κολυμβητές κάτω από το νερό» και «Μύστες».

Μ.Φ.

Κολυμβητές κάτω από το νερό
Μύστες