Άνθος

Μαρία Χατζηανδρέου, Άνθος, [2018]

Μαρία Χατζηανδρέου

Άνθος, 2018

Το έργο αυτό έχει άμεση σχέση με το έργο μου «Σεπτέμβριος 2009 (II)», το οποίο ανήκει στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου. Στα σχέδιά μου προσπαθώ ν’ αποτυπώσω το αίσθημα γαλήνης δημιουργώντας νησίδες ηρεμίας. Η φαινομενικά απλή μορφή της σύνθεσης, όμως, έρχεται σε αντίθεση με την πολυπλοκότητα της εσωτερικής δομής. Απροσδόκητα αντικείμενα ξαφνικά αντιπαρατίθενται με καινούριους συναρπαστικούς τρόπους, όπως συμβαίνει στη μουσική του Toru Takemitsu, ο οποίος με έχει εμπνεύσει σ’ αυτή τη σειρά των σχεδίων. Αντιπροσωπευτικά κομμάτια του είναι το «Archipelagos S.» και το «How Slow the Wind».

Μ.Χ.

Σεπτέμβριος 2009 (II)