Κατά τον Klee

Αλέξης Κυριτσόπουλος, Κατά τον Klee, [2018]

Αλέξης Κυριτσόπουλος

Αυτή η καμπύλη γραμμή και ο κύκλος μού έμαθαν να κυκλοφορεί το μάτι στην εικόνα.

Ο κύκλος που ακροβατεί (τον πρόσεξα πρώτη μου φορά σε έργα του Klee) μπορεί να γίνει φεγγάρι ή ό,τι δίνει ζωή στα όνειρά σου. Η δε γραμμή να σε οδηγεί στα άστρα, παλλόμενη σαν χορδή κιθάρας προσκαλώντας τα χρώματα.

Α.Κ., Ιούνιος 2018

Πηγαινέλα στα σύννεφα