Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 17.3.24)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 17.3.24)

2024

Seven seas bar

Νίκος Κυριακόπουλος

Seven seas bar

2023

Ακούγοντας την τρίτη πράξη της Turandot

Γιώργος Ρόρρης

Ακούγοντας την τρίτη πράξη της Turandot

2023

The black box of nature

Μάριος Σπηλιόπουλος

The black box of nature

2023

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.11.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.11.23)

2023

Άτιτλο (γελοιογραφία στην εφημερίδα «Καθημερινή», 4.1.2023)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία στην εφημερίδα «Καθημερινή», 4.1.2023)

2023

Ο Συλλέκτης

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Ο Συλλέκτης

2023

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 26.08.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 26.08.23)

2023

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», 7.10.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», 7.10.23)

2023

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 13.10.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 13.10.23)

2023

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 27.9.22)

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 27.9.22)

2022

Chrysanthemum

Ηώ Αγγελή

Chrysanthemum

2022

ΑΝΟΙΞΗ ΙΙ

Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου

ΑΝΟΙΞΗ ΙΙ

2022

Ονείρωξη

Χριστόφορος Κατσαδιώτης

Ονείρωξη

2020

Πανδημία

Αλέκος Λεβίδης

Πανδημία

2020

David’s room

Αντώνης Στάβερης

David’s room

2022

Χωρίς τίτλο

Πόπη Τσουκάτου

Χωρίς τίτλο

2021

Χωρίς τίτλο

Πόπη Τσουκάτου

Χωρίς τίτλο

2021

Ατενίζοντας το μέλλον

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Ατενίζοντας το μέλλον

2022

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 18.10.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 18.10.22)

2022

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 27.3.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 27.3.22)

2022

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 8.7.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 8.7.22)

2022

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 9.8.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 9.8.22)

2022

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.6.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.6.22)

2022