Αυτοπροσωπογραφία με κόκκινη μπλούζα

Αυτοπροσωπογραφία με κόκκινη μπλούζα

Βασίλης Παπανικολάου

Αυτοπροσωπογραφία με κόκκινη μπλούζα

2003

αβγοτέμπερα σε χαρτόνι

27,5 x 28,5 εκ.