Ακούγοντας την τρίτη πράξη της Turandot

Ακούγοντας την τρίτη πράξη της Turandot

Γιώργος Ρόρρης

Ακούγοντας την τρίτη πράξη της Turandot

2023

λάδι σε μουσαμά

30 x 40 εκ.