Άντρας κατέρχεται του όρους, παραλλήλως του ποταμού, ο οποίος εκρέει εις την θάλασσα

Άντρας κατέρχεται του όρους, παραλλήλως του ποταμού, ο οποίος εκρέει εις την θάλασσα

Τάσος Μαντζαβίνος

Άντρας κατέρχεται του όρους, παραλλήλως του ποταμού, ο οποίος εκρέει εις την θάλασσα

2009

λάδι σε μουσαμά

170 x 170 εκ.