Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα

Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα

Ηώ Αγγελή

Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα

2012

μικτή τεχνική

30 x 30 εκ.