Από εδώ και πέρα

Από εδώ και πέρα

Ηώ Αγγελή

Από εδώ και πέρα

2014

μελάνια σε χαρτί

72 x 100 εκ.