Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο

Εμμανουήλ Μπιτσάκης

Αρχαιολογικό Μουσείο

2001

λάδι σε μεταλλικό κουτί

διάμετρος 9,5 εκ.