Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.11.23)

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.11.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα Καθημερινή, 29.11.23)

2023

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 1/6

28,5 x 44 εκ.