Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 9.6.22)

Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 9.6.22)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Άτιτλο, γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Καθημερινή», 9.6.22)

2022

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 2/6

28,5 x 44,5 εκ.