Μπλε Αλεξάνδρα

Μπλε Αλεξάνδρα

Γιώργος Ρόρρης

Μπλε Αλεξάνδρα

2005-2006

λάδι σε μουσαμά

220 x 230 εκ.