Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Νίκος Σίσκος

Χωρίς τίτλο

2013

ακρυλικό και μαρκαδοράκι σε χαρτόνι

40 x 35 εκ.