Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Κώστας Λαλές

Χωρίς τίτλο

2014-2015

γύψος, σίδερο, ξύλο

164 x 42 x 22 εκ.