Χωρίς τίτλο (ενότητα 7 έργων)

Χωρίς τίτλο (ενότητα 7 έργων)

Κώστας Λαλές

Χωρίς τίτλο (ενότητα 7 έργων)

2015

ψηφιακή εκτύπωση

29 x 21 εκ.