Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Τakis

Χωρίς τίτλο

1992

σίδηρος και ηλεκτρικός λαμπτήρας

144 x 48 x 30,5 εκ.