Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Γιάννης Ζήκας

Χωρίς τίτλο

1997

λάδι σε κουτί από τσιγάρα

9 x 7 x 3 εκ.