Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Ηώ Αγγελή

Χωρίς τίτλο

2009

λάδι σε μουσαμά

20 x 20 εκ.