Χωρίς τίτλο (δίπτυχο)

Χωρίς τίτλο (δίπτυχο)

Μιχάλης Μανουσάκης

Χωρίς τίτλο (δίπτυχο)

2006

ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο

230 x 160 εκ.