Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Η Καθημερινή”, 21.05.2017)

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Η Καθημερινή”, 21.05.2017)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Η Καθημερινή”, 21.05.2017)

2017

ψηφιακή εκτύπωση, 2/6

27 x 44 εκ.