Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 26.08.23)

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 26.08.23)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Καθημερινή”, 26.08.23)

2023

giclee εκτύπωση σε μουσειακό χαρτί, 1/6

28,5 x 44,5 εκ.