Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 05.05.2014)

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 05.05.2014)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 05.05.2014)

2014

ψηφιακή εκτύπωση

50 x 61 εκ.