Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 15.01.2015)

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 15.01.2015)

Δημήτρης Χαντζόπουλος

Χωρίς τίτλο (γελοιογραφία δημοσιευμένη στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 15.01.2015)

2015

ψηφιακή εκτύπωση

50 x 61 εκ.