Χωρίς τίτλο (Ο Πύργος του Ακροπόταμου)

Χωρίς τίτλο (Ο Πύργος του Ακροπόταμου)

Αλέκος Λεβίδης

Χωρίς τίτλο (Ο Πύργος του Ακροπόταμου)

2009-2013

ακρυλικό και λάδι σε κόντρα πλακέ

36 x 36 εκ.