Χωρίς τίτλο (από τη σειρά «Υπόστασις»)

Χωρίς τίτλο (από τη σειρά «Υπόστασις»)

Παντελής Χανδρής

Χωρίς τίτλο (από τη σειρά «Υπόστασις»)

2003

πολυεστέρας και πολυεστερικά χρώματα

180 x 80 x 75 εκ.