Αθήνα, Δεκέμβρης 2008 (δίπτυχο)

Αθήνα, Δεκέμβρης 2008 (δίπτυχο)

Χρήστος Μποκόρος

Αθήνα, Δεκέμβρης 2008 (δίπτυχο)

2008-2011

χρώματα λαδιού σε λινό και ξύλο

120 x 123 εκ.