Ελάχιστος Ηριδανός

Ελάχιστος Ηριδανός

Χρήστος Μποκόρος

Ελάχιστος Ηριδανός

2009

χρώμα λαδιού σε ξύλο

54 x 130 εκ.