Φιγούρα από το έργο του Seurat «Στην όχθη»

Φιγούρα από το έργο του Seurat «Στην όχθη»

Γιώργος Λάππας

Φιγούρα από το έργο του Seurat «Στην όχθη»

2002

χαλκός

24 x 15 x 15 εκ.