Φλόγες και μπουκάλι

Φλόγες και μπουκάλι

Χρήστος Μποκόρος

Φλόγες και μπουκάλι

1999

χρώματα λαδιού σε ξύλο

15,5 x 102,5 εκ.