Ο Καρυωτάκης αυτόχειρ

Ο Καρυωτάκης αυτόχειρ

Τάσος Μαντζαβίνος

Ο Καρυωτάκης αυτόχειρ

2016

επιζωγραφισμένη λιθογραφία

69,8 x 25 εκ.