Κούπα με λάδι και σπίρτα

Κούπα με λάδι και σπίρτα

Χρήστος Μποκόρος

Κούπα με λάδι και σπίρτα

1993

χρώματα λαδιού σε ξύλο

39,7 x 60 εκ.