Νάμα Τάμα

Νάμα Τάμα

Αλεξία Μαρούλη

Νάμα Τάμα

2012-2013

ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά

152 x 232 εκ.