Ο άγγελος που πέφτει

Ο άγγελος που πέφτει

Βάλλυ Νομίδου

Ο άγγελος που πέφτει

2010

χαρτοκατασκευή με κόλλα πλαστικοποίησης, πάνω σε σιδερένιες τροχαλίες

185 x 40 x 35 εκ.