Οιδίπους και Αντιγόνη

Οιδίπους και Αντιγόνη

Τakis

Οιδίπους και Αντιγόνη

1954

σίδηρος

148 x 45 x 10 εκ.