Πόρος – Γαλατάς

Πόρος – Γαλατάς

Κώστας Παπανικολάου

Πόρος – Γαλατάς

2012

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

40,7 x 51,1 εκ.