Προσχέδιο για το έργο «Χωρίς τίτλο», 1985-1986

Προσχέδιο για το έργο «Χωρίς τίτλο», 1985-1986

Μαριλίτσα Βλαχάκη

Προσχέδιο για το έργο «Χωρίς τίτλο», 1985-1986

1985-1986

μολύβι σε χαρτί

21,5 x 21,5 εκ.