Προσχέδιο για σύνθεση με δύο γυναίκες – Τιμωρία

Προσχέδιο για σύνθεση με δύο γυναίκες – Τιμωρία

Νίκος Κυριακόπουλος

Προσχέδιο για σύνθεση με δύο γυναίκες – Τιμωρία

2009

μελάνι και γκουάς σε χαρτί

9,5 x 11,5 εκ.