Προσχέδιο για το έργο «Κοντά στη θάλασσα»

Προσχέδιο για το έργο «Κοντά στη θάλασσα»

Γιάννης Μόραλης

Προσχέδιο για το έργο «Κοντά στη θάλασσα»

2004

ακρυλικό σε χαρτί

16,8 x 16 εκ.