Προσχέδιο για τον πίνακα «Μοντέλα στο ατελιέ»

Προσχέδιο για τον πίνακα «Μοντέλα στο ατελιέ»

Αλέκος Λεβίδης

Προσχέδιο για τον πίνακα «Μοντέλα στο ατελιέ»

2012

μολύβια σε χαρτί

50 x 54 εκ.