Σύνθεση με καφεκούτι, μπρίκι και φλιτζάνι του καφέ

Σύνθεση με καφεκούτι, μπρίκι και φλιτζάνι του καφέ

Βασίλης Παπανικολάου

Σύνθεση με καφεκούτι, μπρίκι και φλιτζάνι του καφέ

2008

αβγοτέμπερα σε ξύλο

38,2 x 80 εκ.