Συστάδα δέντρων στο κτήμα Λαζαρίδη στην Αδριανή

Συστάδα δέντρων στο κτήμα Λαζαρίδη στην Αδριανή

Κωνσταντίνος Κερεστετζής

Συστάδα δέντρων στο κτήμα Λαζαρίδη στην Αδριανή

1992

λάδι σε χαρτί

28,2 x 19 εκ.