Σπουδή στον Γκρέκο – Μουσείο του Πράδο

Σπουδή στον Γκρέκο – Μουσείο του Πράδο

Κωνσταντίνος Κερεστετζής

Σπουδή στον Γκρέκο – Μουσείο του Πράδο

1994

μολύβι σε χαρτί

28,5 x 21 εκ.