Όρμος Ναυαρίνου. Επιβίβαση για μια επίσκεψη στη Σφακτηρία

Όρμος Ναυαρίνου. Επιβίβαση για μια επίσκεψη στη Σφακτηρία

Robert ΜcCabe

Όρμος Ναυαρίνου. Επιβίβαση για μια επίσκεψη στη Σφακτηρία

ψηφιακή εκτύπωση

51,5 x 51,5 εκ.