The Story of the Eye

The Story of the Eye

Κώστας Λαλές

The Story of the Eye

2018

σίδηρος, χαρτί, πολυεστέρας, σπρέι

181 x 65 x 65 εκ.