Το αλογάκι

Το αλογάκι

Βάλλυ Νομίδου

Το αλογάκι

1990-1992

πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό

72 x 15 x 59 εκ.