Το εργαστήριο όπως φαίνεται από τον καθρέφτη της πόρτας

Το εργαστήριο όπως φαίνεται από τον καθρέφτη της πόρτας

Βασίλης Παπανικολάου

Το εργαστήριο όπως φαίνεται από τον καθρέφτη της πόρτας

2006

αβγοτέμπερα σε ξύλο

155 x 120 εκ.