Τόποι Αλμύρας σε Χρόνους Εσπέρας

Τόποι Αλμύρας σε Χρόνους Εσπέρας

Μιχάλης Μανουσάκης

Τόποι Αλμύρας σε Χρόνους Εσπέρας

2020

ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο

70 x 100 εκ.