Τοπιογραφία με σύννεφα τον χειμώνα

Τοπιογραφία με σύννεφα τον χειμώνα

Βασίλης Παπανικολάου

Τοπιογραφία με σύννεφα τον χειμώνα

2008

αβγοτέμπερα σε ξύλο

50 x 74 εκ.