Δύο καθαρίστριες

Δύο καθαρίστριες

Κώστας Παπανικολάου

Δύο καθαρίστριες

2021

αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης

89 x 126,5 εκ.